Housla Song Download Mp3 KAMAL GREWAL

Latest Housla Song Download Mp3 By Kamal Grewal . New Song Housla Mp3 Download 320Kbps For Free. Top Trending Song Housla Sung by Kamal Grewal, Music by Bhinda Aujla & Lyrics Written By Gurmeet Cheema Only On Filmisongs.

Housla Full Song Lyrics  By KAMAL GREWAL

Housla Full Song For Free

Singer
Music Composer
Lyrics Writer
Original SourceYouTube
Released On01-25-2023

Housla Mp3 Song Download

Housla Song Download

Housla Lyrics

ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਨੂ…
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਕੌਣ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਕਲਾਜ ਜਾਂਦੀ ਦੇ,
ਕਿਹ੍ੜਾ ਦਸ ਫੜੌਂਦਾ ਨੀ ਤੈਨੂ ਛੱਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ,
ਕੌਣ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਕਲਾਜ ਜਾਂਦੀ ਦੇ,
ਕਿਹ੍ੜਾ ਦਸ ਫੜੌਂਦਾ ਨੀ ਤੈਨੂ ਛੱਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ,
ਦੇਖੀ ਮੁਤਿਯਾਰੇ, ਦਿਖਾ ਦੌ ਤਾਰੇ, ਨੀ ਜੱਟ ਨ੍ਹਈਓ ਡਰਦਾ
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਨੂ…
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਪ੍ਯਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ੍ਮ੍ਝਾ ਦੌ ਸਾਰੇਯਾ ਨੂ,
ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾ ਫੇਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦੌ ਸਾਰੇਯਾ ਨੂ,
ਪ੍ਯਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ੍ਮ੍ਝਾ ਦੌ ਸਾਰੇਯਾ ਨੂ,
ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾ ਫੇਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦੌ ਸਾਰੇਯਾ ਨੂ,
ਕੇਹੜਾ ਤੂ ਕਿਹ ਦੀ, ਲੌਂਦਾ ਨੀ ਦੇਰੀ, ਦੇਖੀ ਜੱਟ ਵੱਰ ਦਾ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਨੂ…
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਮੂਡ ਕੇ ਨ੍ਹੀ ਕੋਈ ਖੜ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਲ ਡਯੀ ਤੂ,
ਚੀਮੇ ਦੀ ਆ ਚੀਮੇ ਦੀ ਤੂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹ ਦੀ ਤੂ,
ਮੂਡ ਕੇ ਨ੍ਹੀ ਕੋਈ ਖੜ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਲ ਡਯੀ ਤੂ,
ਚੀਮੇ ਦੀ ਆ ਚੀਮੇ ਦੀ ਤੂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹ ਦੀ ਤੂ,
ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੀ ਸਾਲੇ ਭੱਜਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਖੜ੍ਹ ਦਾ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ,
ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਨੂ…
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਹੌਸਲਾ ਰਖ ਨੀ, ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਸ ਨੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ