Same Thikane

Same Thikane Yaar Tere Ke Same Aim Hai Yaara Ka
Kam Yaar Ka Bole Se Chora Chrcha Se Akhbara Ka
Mhare Car Ke Bhiter Yaar Bolde Back Seat Hathiyar Bolde
Khda Ford Yo Mare Fukare Dekh Messi 3 4 Bolde
Chle Challanger Chal Mardi Rh Bareeta Vair Phal Di
Front Kra Haryana Yaar Ne Yaariya Pe Kti Jaan Vardi
Shok Ek Hathiyara Ka
Same Thikane Yaar Tere Ke Same Aim a Yaara Ka
Kam Yaar Ka Bole Se Chora Chrcha Se Akhbara Ka

Saf Niyet or Kam Bde Dunia Pache Aaj Jde Khde
Ade Yaar Aae Jb Apni Pe Hile Nam Sunke Ye Bde Bde
Chora Top Notch Lge Kama Te Ude Deva Dose Bina Nama Te
Gudi Pe Rappte Chaar Dev Dekhe Yaar Aae a Gama Te
Tu Dekh Rob Jmidara Ka
Same Thikane Yaar Tere K Same Aim a Yaara Ka
Kaam Yaar Ka Bole Se Chora Chrcha Se Akhbara Ka

Sher Tere Te Vair Yaar Ke Khde Chlnge Fair Yar Ke
Klam Chle Lalkare Mardi Rh Surga Me Per Yaar Ke
Bne Dila Pe Kher Dekhiye Khda Lkhav Sher Dekhiye
Gt Road Sarsod Gaam Lge Bne Jerry Tera Jher Dekhiye
Dekh Standard Yaara Ka
Same Thikane Yaar Tere Ke Same Aim a Yaara Ka
Kaam Yaar Ka Bole Se Chora Chrcha Se Akhbara Ka
Same Thikane … Same Aim a .
Kaam Yaar Ka… Chrcha Se Akhbara Ka..